Contact met ouders

Ouders zijn vrij om ons te bellen met vragen op alle gebieden aangaande onze werkwijze binnen het kinderdagverblijf. Ook kunnen zaken besproken worden tijdens het brengen en halen van het kind. Wij maken dan altijd even tijd vrij.

Heeft u behoefte aan een langer gesprek dan kunt u dit aanvragen, zodat wij een afspraak kunnen plannen.

Verder werken wij met een ouderlogin. Een digitaal schrift voor elk kind, waarin dingen beschreven worden door onze pedagogisch medewerkers waarvan wij het prettig/nodig vinden dat u het weet. We schrijven dagelijks in de schriftjes van de baby's. Voor oudere kinderen doen we dat één keer per week. Naast algemene informatie kunt u via het digitale schriftje foto's van uw zoon/dochter bekijken.

De oudste kinderen krijgen van ons bij hun afscheid een plakboek met een selectie van de werkjes, en een afscheidsboekje.

Daarnaast organiseren wij ouderavonden met een informeel karakter. Deze zijn bedoeld om nader kennis met elkaar te maken en om gezamenlijk van gedachten te wisselen. Op deze avonden wordt altijd thematisch aandacht geschonken aan relevante pedagogische onderwerpen.

Omdat het kinderdagverblijf per dag 10,5 uur geopend is, wordt er met een vroege en een late dienst gewerkt. Wanneer een kind de hele dag komt, kan het zijn dat u bij het brengen en halen niet dezelfde leidster aantreft. Wij zorgen uiteraard altijd voor een goede overdracht tussen de leidsters onderling en naar de ouders.